Apr 23 2019
Apr 23 2019

ŞERLƏRİ

ŞƏBAN AYINDA

Şəban ayında hikməte biintəhayə baxEhsanə bax, kəramətə bax, kibriyayə bax Göydən yerə bu ayda eniblər ziyarətəYerdən göyə bu ayda ucalmış zuyayə bax Şəban adıyla zahir olan möcüzatı görMövlud adıyla cilvə edən övliyayə bax Sorma nədən min ildi bu ay qurbo…

HƏZRƏT MƏHDİ (Ə.C)

Xalis ürəyə cilvə salan yaridi MəhdiZikr əhlinin dildare vəfadaridi məhdi Quran hədəfin hifz eliyən Höccəte RəhmanÜrfan hədəfin syr edən ənvaridi Məhdi Batildən əgər qəlbidə bir nifrətün olaPeyrovsan ona vaqife əsraridi Məhdi Ey Məhdiyə talib olan hürriyyətün olsunHəm yavəro həm hadiye…

HƏZRƏT MƏHDİ (Ə.C)-NİN İNTİZARI

Gəl ey əsrin imamı intizarun cani aləmdiSəni yad eyləmək bağo beheşte ruhe adəmdi Kimə etsən nəzər bir yol iki dünyaya naz eylərO bir ziyba baxışdan hər iki dünya yəqin kəmdi İlahi sirrilər, cuşə gəlir adun gəln yerdəSənə qurban məgər ismi…

İMAM RZA (Ə) MAARİFİ HAQQINDA

Qoyanda səcdədə alnın yerə İmami Rza,Saçardı nur bütün göylərə İmami Rza. Əgərçi əl-ayağından öpərdi gövhəro-qəsr,Nə qəsrə baxdı, nə də gövhərə İmami Rza. Nə din qalardı, nə Quran, nə məzhəbo nə şərəf,Verəydi fürsət əgər kafirə İmami Rza. Açıldı süfrəsi İranda daimən,…

ƏTŞAN TİFİLLƏRİN FƏZİLƏTLƏRİ

O dəm ki, bağladılar Əhlibeytə abi-Fəratı,Şəfaət aləminin də açıldı babi-nicatı. Susuz dodağilə ol şahzadə xırda uşaqlar,Dua edəndə nəvayə gətirdilər salavatı. Olar su içmiş idi cami-nuri-Həzrəti-Həqdən,Kiçik görürdülər nəhri-Fəratı abi-həyatı. Səlato zikridi, yer əhlini səmayə ucaldan,Olar səmalara salmışdı soti-zikro salatı. Bədən həyatına…

HƏZRƏT ƏBƏLFƏZL (Ə) TƏRİFİ

Qeyrət dağının ləfzinə mənadı ƏbəlfəzlHeybətdə qiyamət kimi üzmadı Əbəlfəzl Sel misli hücum eylədin ə’dadə bilirdiSeldən eləməz vahimə dəryadı Əbəlfəzl Hərgiz ona təsir eləməz cilveyi aləmÇünki özü bir aləme əladı Əbəlfəzl Hikmət qədəhin istəsən Əbbasə dəxil olSiyrab eliyıər canuvi səqqadı Əbəlfəzl…

HƏZRƏT ABBAS EŞQ MEYARI

Ey del əxz et mərifət sahib nəzər AbbasidənMənəviyyət dərsin al məna təbar Abbasidən Keçdi candan keçmədi mövlanın əmrindən bəliHəşr olunca qaldı qeyrət yadəri Abbasidən Ləbləri yandı atəşdən çəkmədi minnət sudanOldu ta məhşər, axar su şərmar Abbasidən Etdi həm imanidən Abbas…

HƏZRƏT ƏBBAS(Ə)-IN FƏZİLƏTİ

Cövhəri-qeyrət tələb etsən əgər, Əbbasə bax,İstəsən ruhi-şücaətdən xəbər, Əbbasə bax. Şəmsi görmək istəsən movla Hüseynə qıl nəzər,Keçsə zehnindən əgər taysız qəmər, Əbbasə bax. Bir qolun İslam edib tərif, iman bir qolun,İstəsən İslamo-imandan xəbər, Əbbasə bax. Hər zaman keçsə xəyalından nəhayətsiz…

HƏZRƏT ZEYNƏB HAQQINDA

Hüseyni qəsdinə nail edib himayəti-Zeynəb,Mərami-düşməni batil edib şücaəti-Zeynəb. Əli rəşadətini eylədi Əli qızı təfsir,Yetirdi Zeynəbi bu mənsəbə diyanəti-Zeynəb. Sənano, Şimro, Ömər Sədə sabit oldu bu söz ki,Qılınco qətl ola bilməz hərife himməti-Zeynəb. Edərdi Rəbbini zikrilə yad qolları bağlı,Salardı Küfə yolun…

ƏRBƏİNE HÜSEYNI (Ə)

Təfsir edib müqəddəs olan qanı, ərbəin,Yaydı cəhanə ətri-şəhidanı, ərbəin. Qurtardı çün İmami Zamanın şəhadəti,Çəkdi Yezid nəqşə, o şeytanın ümməti,Ta Kərbəlada dəfn edə həqqo-həqiqəti, Batil edib o nəqşeyi-şeytanı, ərbəin. Ol ki, salıb səmayə sədasın şəhadətin,İsbat edib cəhana Hüseynin vilayətinYa ki salıbdı…

adver2