May 19 2019
May 19 2019
(0 votes)
(0 votes)

İNQİLABIN VƏSFİ

اوپراتور سایت 21 September 2016 1306 Read Print

Görüb zülməti bihesab inqilab
Camalından açıb niqab inqilab

Əzaba giriftar olan imanı
Təəssüf odunda yanan insanı

Yanan insanı çırpınan vicdanı
Xilas etməyə açdı bab inqilabı

Ədalət düşəndə dərin möhnətə
Dəyəndə ağır sədmə hürriyyətə

Vətən qərq olan vəqtində zülmətə
Tülu’ etdi çun afitab inqilab

Cəhalət düşüb qurduğu daminə
Meyi həqq dolub mərifət caminə

Ətəş qəlblər çatdılar kaminə
Səvab etdi əlhəqq səvab inqilab

Gözəl hökmün icra edib Quranın
Derəxşən edib çöhrəsin imanın

Kərimo əmino şərif insanın
Ucaltdı başın inqilab, inqilabın

Seyid Əli Əkbər Ocaqnejad

adver2