Nov 18 2018
Nov 18 2018
(0 votes)
(0 votes)

BƏHMƏN AYINDA

اوپراتور سایت 21 September 2016 1045 Read Print

Verildi ərşə diyanət livasi bəhmən ayında
Nəticə vedi imamət nidasi bəhmən ayında

Əməlsiz olsa ibadət nəticəbəxş olmaz
Tanındı əmri ibadi siyasi bəhmən ayında

Dübarə saldı ədalət, səmayə nuro ziyasın
Yıxıldı torpağa zülmün binasi bəhmən ayında

Açıldı bağe şəhadətdə, mənəvi təzə güllər
Yayıldı İyrana cənnət səfası bəhmən ayında

Alıbdı ümmətü aşiq, İmamın ətre vücudun
Qəbulə çatdı ürəklər duası bəhmən ayında

Əli ədalətinə, qəlbi teşnə xəlq ilə bahəm
Yetişdi seyyidin ərşə sənasi bəhmən ayında

Qan iylə yazıldı səfheyi tarixdə bu söz ki,
Quruldu dövləte islam əsasi bəhmən ayında

Seyid Əli Əkbər Ocaqnejad

adver2