May 19 2019
May 19 2019
(1 Vote)
(1 Vote)

QORXURAM

اوپراتور سایت 21 September 2016 1455 Read Print

Bar ilaha mən məqame kibriyadən qorxuram
Həm ricai vasiqim var, həm bəladan qorxuram

Nəfse sərkeş əjdəhadur əndəruni sinədə
Əndəruni sinədə mən əjdəhadan qorxuram

Bəd siyər iblisi çun, nəfso həva əzaridir
Rənumud əqlidür,nəfso həvadən qorxuram

Birtərəfdən də müsəmməm dşməni xənnasidən
Ya qəsəm xorde əduvve, bihəyadən qorxuram

Nəssidur,tulul əməl ruhun cilasın məhv edər
Mən odur ki, ruhi binuro cəladən qorxuram

Hətmi qanune təbiətdir mükafate əməl
Bu səbəbdəndir ki, çube bidedadən qorxuram

Saldı şeytan təfriqə, pozdu fəzayi vəhdəti
Müsliminə mən odur, tutqun fəzadən qorxuram

Elm, cəhl ilə müsəmməm düşməne dirinədir
Cəhlidən hazırlanan rəngin qəbadən qorxuram

Məniye “tilkəl hudud” hədde hədde qəraizdür yəqin
Hifze təqvayə görə ferto firadən qorxuram

Qətrehaye əşke şəb, fəxro ziyai həşridür
Məno lakin səhni məhşərdə bükadən qorxuram

Mürtəza can nəqdinə kəsb etdi rəye Xaliqi
Mən vəli bimənfəət bey o şiradən qorxuram

Xoşdi qoyam nəfsimi, mən mərəze tnqididə
Bu mübarək əmridə bati sənadən qorxuram
Aşiqəm birdəm zühure yarə nail olnmağa
Heyf ola bəzən də omre bivəfadən qorxuram

Mətne muttəqində riya, şirke xəfi tosif olub
Bi qərarəm Seyyida şirko riyadən qorxuram

Ol ədibe eşqibazə söylədim qorxma vəli
Mən özüm çiynimdəki bare ridadən qorxuram

Düzdü insanda xəta bir əmre naməqul deyil
Leyk rah həqqində səhvo xətadan qorxuram

Seyid Əli Əkbər Ocaqnejad

adver2