May 19 2019
May 19 2019
Qurani-Kərimdə Xitablar 7
yazıçı Seyid Əliəkbər Ocaqnejad
Tərtib edən Mehrab Xəlilov
Redaktor Seyid ƏLəsgər Behbudlu
Nəşr Qələm-2013
Səhifələr sayı 376
ISBN 978-9952-460-08-7

Bu səhifə tezliklə kitab tam mətn daxil olacaq

yazıçı Seyid Əliəkbər Ocaqnejad
Tərtib edən Mehrab Xəlilov
Redaktor Seyid ƏLəsgər Behbudlu
Nəşr Qələm-2013
Səhifələr sayı 376
ISBN 978-9952-460-08-7

adver2