Jun 16 2019
Jun 16 2019

2016

cümə xütbəsi 29.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə qadının vəzifələri 2)

29 January 2016 302
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  29.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə qadının vəzifələri 2)

Cümə xütbəsi 05.05.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə huqüq)

5 February 2016 280
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  05.02.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə huqüq)

Cümə xütbəsi 22.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə qadının vəzifələri 1)

22 January 2016 338
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  22.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə qadının vəzifələri 1)

Cümə xütbəsi 15.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Qeyrət)

15 January 2016 282
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  15.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Qeyrət)

Cümə xütbəsi 08.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə kişinin vəzifələri)

8 January 2016 353
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  08.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə kişinin vəzifələri)

Cümə xütbəsi 01.01.16 Islam Peygəmberi(s) və Hz.Isa (e)in hikmət və ohdəlikleri

1 January 2016 345
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi 01.01.16 Islam Peygəmberi(s) və Hz.Isa (e)in hikmət və ohdəlikleri   

adver2