Dec 15 2018
Dec 15 2018

2016

cümə xütbəsi 29.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə qadının vəzifələri 2)

29 January 2016 274
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  29.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə qadının vəzifələri 2)

Cümə xütbəsi 05.05.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə huqüq)

5 February 2016 249
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  05.02.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə huqüq)

Cümə xütbəsi 22.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə qadının vəzifələri 1)

22 January 2016 280
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  22.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə qadının vəzifələri 1)

Cümə xütbəsi 15.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Qeyrət)

15 January 2016 254
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  15.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Qeyrət)

Cümə xütbəsi 08.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə kişinin vəzifələri)

8 January 2016 312
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi  08.01.16 Islamda ailə qurmaqda islamın məsləhətləri (Ailədə kişinin vəzifələri)

Cümə xütbəsi 01.01.16 Islam Peygəmberi(s) və Hz.Isa (e)in hikmət və ohdəlikleri

1 January 2016 317
Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad cümə xütbəsi 01.01.16 Islam Peygəmberi(s) və Hz.Isa (e)in hikmət və ohdəlikleri   

adver2