May 19 2019
May 19 2019

2017

Şəban ayının fəziləti və əməlləri

اوپراتور سایت 2 May 2017

Şəban ayının fəziləti

 Bil və agah ol ki, bu ay çox şərafətli aydır. Bu ay peyğəmbərlərin ağası Hz. Rəsulullahın ayıdır. Peyğəmbər bu ayı oruc tutardı və mübarək Ramazan ayına birləşdirərək buyurardı:- "Hər kim mənim ayımda bir gün olsa belə oruc tutsa, cənnət ona vacib olar”. İmam Sadiqdən(ə) belə rəvayət olunur ki, şəban ayı olcaq İmam Zeynulabidin(ə) səhabələrini ətrafına toplayıb buyurardı:- "Ey mənim səhabələrim heç bilirsiz bu hansı aydır!? Bu şəban ayıdır. Peyğəmbər buyurardı:- "Şəban mənim ayımdır. Öz peyğəmbərinizin məhəbbətinə və Allaha yaxınlaşmaq üçün bu ayı oruc tutun! O Allaha and olsun ki, Əli ibn Hüseynin canı onun əlindədir, atam Hüseyn ibn Əlinin belə buyurduğunu eşitdim:- "Əmirəlmöminindən eşitdim ki, hər kəs peyğəmbərin məhəbbətinə və Allaha yaxınlaşmağa xatir bu ayı oruc tuta, Allah onu özünə yaxın edər. Qiyamət günü öz kəramətindən ona lütf edər və cənnəti ona vacib edər. Kəfəmi Səfvan Cəmmaldan nəqlən yazır ki, İmam Sadiq(ə) ona belə buyurdu:-”Öz ətrafında olan şəxsləri şəban ayının orucuna məcbur edin!” Dedim:-”Canım sənə fəda olsun, bunda nə fəzilət var ki, belə?” Buyurdu:- ”Bəli, fəziləti çoxdur. Peyğəmbər şəban ayının Ayını görəndə carçıya Mədinədə belə nida etməyi əmr edərdi: "Ey Mədinə əhli, mən Allahın sizə göndərilən elçisiyəm. Agah olun ki, şəban mənim ayımdır. Allah rəhmət eləsin mənə bu ayda kömək edənlərə, yəni bu ayı oruc tutanlara”. İmam Sadiq(ə) Əmirəlmöminin belə buyurduğunu deyir:- ”Mən şəban ayının orucunu peyğəmbərin carçısını eşidəndən bəri tərk etməmişəm və ölənə qədər də onu tərk etməyəcəyəm”. Sonra buyurur:- ”Bu iki ayın şəban və ramazan aylarının orucu Allah tərəfindən məğfirət və tövbədir”. İsmail ibn Əbdülxaliq belə rəvayət edir ki, İmam Sadiqin(ə) yanında idim şəban ayının orucunun söhbəti açıldı. Həzrət buyurdu: ”Şəban ayının orucunun fəziləti..... , hətta haram qana bulanmış şəxs bu ayı oruc tutsa, ona xeyirli olar və günahları bağışlanar.

 Kitabın adı: Məfatihul Cinan

 

Şaban ayının əməlləri

 

Bu ayın ən yaxşı dua və zikrləri «istiğfar»dır

1. Hər gün aşağıdakı zikri 70 dəfə demək:

«Əstəğfirullahə və əsəluhut-təubə»

2. Bu ayın ən yaxşı dua və zikrləri «istiğfar»dır. Bu ayın hər günündə 70 dəfə istiğfar edən şəxs, başqa aylarda 70 min dəfə istiğfar edən şəxs kimidir.

3. Bütün ay boyu 1000 dəfə «Lə iləhə illəllahu və lə nəbudu illə iyyəhu muxlisinə ləhuddinə və ləv kərihəl muşrikun» – deyən şəxsin əməl dəftərində 1000 ilin ibadəti yazılır.

4. Şəban ayının hər cümə axşamında 2 rəkət namaz qılmaq. Namazın hər rəkətində «Həmd»dən sonra 100 dəfə «İxlas» surəsi, salamdan sonra isə 100 dəfə «salavat» deyilməlidir. Bu namazı qılan şəxsin Allah-Taala bütün (dini və dünyəvi) hacətlərini yerinə yetirər.

Həmçinin, həmin günlərdə oruc tutmağın da fəziləti vardır.

5. Bu ayda çoxlu salavat göndərmək.

Şəban ayının ilk gecəsi

Bu gecənin namazı on iki rəkətdir. Onun hər rəkətində «Həmd»dən sonra on bir dəfə «İxlas» surəsi deyilməlidir.

Şəban ayının birinci günü

Allahın Rəsulu(s) buyurub: «Şəban ayının ilk üç gününü oruc tutmağın və gecələrində 2 rəkət namaz qılmağın (hər rəkətdə «Həmd»dən sonra 11 dəfə «İxlas» surəsi deyilməlidir) çoxlu savabı vardır».

Həmçinin, bu günün orucunun da böyük fəziləti vardır. İmam Sadiq(ə) buyurmuşdur: «Şəban ayının ilk gününü oruc tutan şəxsə, behişt vacib olar».

Şəban ayının on beşinci gecəsi

Şəban ayının on beşinci gecəsinin bir neçə əməli vardır. Biz onların bəzisini sizin nəzərinizə çatdırırıq:

1. Qüsl etmək. Bu gecə qüsl etmək günahların yüngülləşməsinə səbəb olar.

2. Bu gecəni namaz qılmaqla, dua və istiğfar etməklə əhya saxlamaq.

3. İmam Hüseyn (ə)-ın ziyarəti:

Bu gecənin əməllərinin içində ən fəzilətli əməl, İmam Hüseynin(ə) ziyarətidir. Bu əməl günahların bağışlanmasına səbəb olar.

O Həzrəti(ə) ziyarət etmək üçün dama çıxıb, sağ və sol tərəfə baxdıqdan sonra, başı göyə tərəf tutub bu kəlmələrlə o Həzrəti(ə) ziyarət etmək lazımdır:

«Əssəlamu ələykə yə Əba Əbdillah. Əssəlamu ələykə və rəhmətullahi və bərəkatuh».

Harada olmağından asılı olmayaraq, hər kim bu qayda ilə Hz.İmam Hüseyni(ə) ziyarət etsə, onun üçün Həcc və ümrənin savabı yazılar.

4. Zaval vaxtı oxunan salavatı oxumaq.

5. Kumeyl duasını oxumaq.

6. Aşağıdakı zikrlərin hər birini yüz dəfə demək:

«Subhənəllah», «Əlhəmdulilləh», «Əllahu əkbər», «Lə iləhə illəllah».

7. Cəfər Təyyarın namazını qılmaq.

Cənab Cəfər Təyyarın(ə) namazı çox fəzilətli namazlardan biridir. Bu namaz günahların (müharibə və cihaddan fərarilik kimi) bağışlanması və mühüm bir hacətin yerinə yetməsi üçün qılınar. Bu namazı Peyğəmbər(s) Cəfər Təyyara(ə) öyrətmişdir.

«Cəfər Təyyar» namazının qılınma qaydası:

Bu namaz 4 rəkətdir (2 dənə 2 rəkət), onun 1-ci rəkətində Həmddən sonra «Zəlzələ» surəsi, 2-ci rəkətində Həmddən sonra «Adiyat» surəsi, 3-ci rəkətində Həmddən sonra «Nəsr» surəsi, 4-cü rəkətində isə Həmddən sonra «İxlas» surəsi deyilir. Həmçinin, aşağıdakı zikr (təsbihati-ərbəə) 15 dəfə hər rəkətin qiraətindən sonra, 10 dəfə rukuda, 10 dəfə rukudan sonra, 10 dəfə 1-ci səcdədə, 10 dəfə 1-ci səcdədən sonra, 10 dəfə 2-ci səcdədə, 10 dəfə 2-ci səcdədən sonra deyilməlidir (Bu təsbihat cəmi 300 dəfədir və hər 4 rəkətdə deyilməlidir). Bu namazın cümə günündə qılınmasının çox fəzilətli olması nəql olunmuşdur.

Qeyd: Şəban ayının 15-ci gecəsində qeyd olunanlardan əlavə bir sıra dualar da vardır. Daha geniş məlumat üçün «Məfatihul-Cinan» kitabına müraciət edə bilərsiniz.

Şəban ayının on beşinci günü

Bu gün on ikinci imamın, mövlamız Həzrət Höccət Sahibəz-Zamanın(ə.f) mövlud günüdür.

O Həzrəti(ə.f) istənilən məkan və zamanda ziyarət etmək, zühuru üçün dua etmək müstəhəbdir. O Həzrəti(ə.f) Samirra şəhərində, sərdabədə ziyarət etmək təkid olunmuş müstəhəb əməllərdəndir.

 

Şəban aynın səlavati

Doa salavat shaban Nagshir

 

adver2