Bazar ertəsi 12 Aprel 2021

Bazar ertəsi 12 Aprel 2021

QƏLBDƏN GƏLƏN DAMCILAR

2019 Wednesday 26 June 1091 Baxiş Çap

Elm qələmi və bəyanı ilə dünyanı insan üçün mənalı etmiĢ, onu puçluqdan, ümidsizlikdən, azğınlıqdan, cəhalətdən məqsədə, ümidə və aydınlığa yönəltmiĢdir.
QarĢınızdakı bu kitab yuxarıda göstərilən hədəflərə çatmaq üçün istiqamətverici tövsiyyələr və yüksək ideallarla zəngin məqalələrdən ibarətdir.
Kitabda yuxarıda göstərilən mövzulara həsr olunmuĢ 30 məqalə toplanıb ki, beynəlxalq və regional elmi konfrans və seminarlarda müəllif tərəfindən təqdim edilib və aĢağıdakı üç bölməyə ayrılır:
 Din və Ġslam maarifi,
 Din və onun ictimai miqyası,
 Ġran Ġslam mədəniyyəti və ədəbiyyatı.

Müəllif Seyid Əliəkbər Ocaqnejad
Nəşr Zərdabi
Müəllif Seyid Əliəkbər Ocaqnejad
Nəşr Zərdabi

Şərhlər

Bu yazı üçün şərh bağlandı.
Birinci nəfər olun ki şərh yazisiz.

Mövzular

adver2

Dini münasibətlər

Namaz vəxti

Sübh azanı 04:42
Gün çıxır 06:07
Zöhr azanı 12:41
Gün batır 19:16
Məğrib azanı 19:31
Gecə yarısı 23:19

Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad
Rəsmi internet saytı 
© 2016 Müəllif hüquqları qorunur
Materialdan istifadə edərkən
WWW.OCAQNEJAD.NET 
saytına istinad zəruridir
Designed by