سه شنبه 3 ارديبهشت 1398

سه شنبه 3 ارديبهشت 1398
(1 رای)
(1 رای)

وصف حضرت زهرا(س) 3

اوپراتور سایت 24 تیر 1395 1621 بازدید چاپ

دخت نبی حضرت زهرایه باخ

روح ولی عصمت کبرایه باخ

علت خلقتّدی خانم فاطمه

خالقه باخ علّت علیایه باخ

سجده سی مبهوت ائلیوب عالمی

سجدیه باخ عالم اعلایه باخ

عرشه گدیر ذکر رکوع دان ضیاء

ذکر و رکوع لفظیدی معنایه باخ

فاطمه ، تک اسم د گول سرّدور

کشف ائلیینده اونی عیسایه باخ

چونکه همین سرّه ائدوب اعتراف

لحظه ی اعجازیده موسایه باخ

اوّل اِشید دیلده کی اذکارینی

سونرا مبارک ید بیضایه باخ

وصفدی تقوایه بوتون آیه لر

آیی یه یوخ مظهر تقوایه باخ

انس و ملک مات اولوب ایثارینه

صحنه ده سوداگره سودایه باخ

شوکتی محشرده تجلّا ائدور

محشره باخ شوکت عظمایه باخ

سیّده گر قیلسا نظر فاطمه

حشرده گَل عزّت والایه باخ 

 

سید علی اکبر اوجاق نژاد

adver2