Cümə axşamı 1 Dekabr 2022

Cümə axşamı 1 Dekabr 2022

Ramazan ayının əməlləri

2020 Sunday 26 April 4458 Baxiş Çap

ORUCUN NÖVLƏRİ

Vacib olan oruclar

Vacib oruclar aşağıdakılardan ibarətdir:

 1. Ra­ma­­zan ayının orucu; 2. Kəffarə orucu; 3. Qəza oru­cu; 4. Nəzir, əhd və and orucu; 5. Oruc tut­maq üçün muzd alan şəxsin orucu; 6. Etikafın (məs­ciddə yerinə yetirilən üç gün­lük ibadət) üçüncü gününün orucu; 7. Təməttö həccində qur­banlıq əvəzi üçün tutulan oruc.

 

Haram oruclar

Haram oruclar aşağıdakılardan ibarətdir: 1. Qur­­ban bayramı günü tutulan oruc; 2. Fitr bay­ramı günü tutulan oruc; 3. Minada olan şəxs üçün təşriq günlərinin orucu; 4. Ramazan niy­yəti ilə şəkk gününün orucu (bilinmir şə­banın axırıdır, ya ramazanın əvvəli); 5. Sus­maq orucu; 6. Gecə-gündüz tutulan oruc; 7. Qa­dı­nın ərin hüquqları ilə zidd olan müstəhəb oru­cu; 8. Övladın ata-ananın əziyyətinə, nara­hat­lığına səbəb olan müstəhəb orucu; 9. Xəstə şəx­sin, orucun zərərli olduğu şəx­sin tutduğu oruc; 10. Müsafirin orucu (səfərə ge­dən şəxs, is­tis­na olmuş yerlərdən başqa).

 

Müstəhəb oruclar

Haram və məkruh olan günlərdən başqa ilin bü­tün günlərində oruc tutmaq müstəhəbdir; am­ma bəzi günlərdə oruc tutmaq daha çox məs­lə­hətlidir. Həmin günlər aşağıdakılardan iba­rətdir:

 1. Hər ayın birinci və axırıncı cümə axşamı; 2. Hər ayın onundan sonra olan birinci çər­şənbə günü; 3. Hər ayın 13, 14 və 15-ci gün­ləri; 4. Rə­cəb və şəban aylarının bütün günləri, ya bu iki ay­dan bəzi günlər; 5. Novruz bayra­mı günü; 6. Zil­qədə ayının 25-ci, 29-cu günü; 7. Zil­hiccə ayının 1-dən 9-na qədər; 8. Qədir-Xum bayramı günü. (Zilhiccə ayının 18-i); 9. Məhərrəm ayının birinci və ikinci günləri; 10. Məhəmməd Peyğəm­bərin(s) mübarək doğum günü. (Rəbiyul-əvvəlin 18-i); 11. Həzrət Məhəmmədin(s) peyğəmbərliyə seçil­diyi gün. (27 rəcəb)

 

Məkruh oruclar

Məkruh oruclar aşağıdakılardan ibarətdir:

 1. Aşura gününün orucu; 2. Ərəfə günün oru­cu (Dua oxumağa mane olsa); 3. Ev sahibinin iz­ni olmadan qonağın müstəhəb oruc tutması; 4. Övladın ata-ananın icazəsi olmadan müstə­həb orucu

 

ORUCLA BAĞLI ŞƏRİƏT

QAYDALARI

 

Bütün yetkinlik yaşına çatanlara hər il rama­zan ayını oruc tutmaq vacibdir. İnsanın Allah-taala­nın əmrini yerinə yetirmək məqsədi ilə sübh azanın­dan qüruba qədər orucu batil edən şey­lərdən çəkin­məsinə oruc deyilir.

 

Niyyət

Oruc ibadətlərdəndir və niyyətlə icra edil­məsi lazımdır. Niyyətin dilə gətirilməsi və ya­xud qəlb­dən keçirilməsi zəruri deyil. Əgər Al­lah­ın əmrini yerinə yetirmək məqsədi ilə sübh aza­­nından məğribə qədər orucu batil edən iş­lərdən çəkinsən kafidir. Ehtiyat üçün, bu za­ma­nın hamısında oruc olduğunu yəqin etmək­dən ötrü bir az sübh aza­nından qabaq, həmçi­nin bir az da qürubdan sonra orucu batil edən iş­lər­dən çəkinmək yaxşıdır.

 

Orucu batil edən işlər

Ehtiyata əsasən, doqquz şey orucu batil edir:

1-Yemək-içmək; 2-Cima; 3-İstimna (istim­na–spermanın xaric olmasına səbəb olan mü­əy­yən bir iş görmək); 4-Allah, Peyğəmbər (səl­ləllahu əleyhi və alihi və səlləm) və onun ca­ni­şinlərinin (əleyhi­müs-salam) adından ya­lan demək; 5-Qəliz tozu boğaza çatdırmaq; 6-Ba­şını suya batırmaq; 7-Sübh azanına qədər cə­na­bət, heyz və nifas halında qalmaq; 8-Axıcı (ma­ye) şeylərlə imalə etmək; 9- Bilərəkdən qus­maq.

 

Ramazan ayının başlanğıcının

əməlləri

1.Qüsl etmək;

 1. Gülabla ətirlənmək;

3.İki rükət namaz qılmaq: birinci rükətdə “Həmd” və “İnna fətəhna” surələrini, ikinci rü­kət­də “Həmd” surəsini, ardınca isə istənilən bir surəni oxumaq;

4.Ayın başlanması münasibətilə iki rükət na­­maz qılıb, sədəqə vermək.

 

 

Mübarək Ramazan ayında

oxunan dualar

1.Günün vacib namazlarından sonra aşağı­da­kı dualar oxunur:

يَا عَلِىُّ يَا عَظِيمُ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ أَنْتَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْ‏ءٌ و هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَ هَذَا شَهْرٌ عَظَّمْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ شَرَّفْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِى فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَىَّ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ وَ جَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا خَيْرا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَيَا ذَا الْمَنِّ وَ لا يُمَنُّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَىَّ بِفَكَاكِ رَقَبَتِى مِنَ النَّارِ فِيمَنْ تَمُنُّ عَلَيْهِ أَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

-Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Ya əliyyu, ya əzim. Ya ğəfuru, ya rəhim. Əntər-rəbbul əzim. Əl­ləzi ləysə kəmislihi şəy. Və huvəs-səmiul bəsir. Və haza şəhrun əzzəmtəhu və kərrəmtəhu və şər­rəf­təhu və fəzzəltəhu ələş-şu­hur. Və huvəş-şəhrul­ləzi fərəztə siyaməhu ələyy. Və huvə şəhru rəmə­zan. Əlləzi ənzəltə fiy­hil Quran. Hudən linnasi və bəyyinatin min­əl-huda vəl-furqan. Və cəəltə fihi ləylətəl-qədr. Və cəəltəha xəyrən min əlfi şəhr. Fəya zəl-mən­ni və la yumənnu ələyk, munnə ələy­yə bi­fə­kaki rəqəbəti minən-nar. Fiy­mən tə­mun­nu ələyh. Və ədxilnil-cənnətə. Birəhmətikə ya ərhə­mər -rahimin.

 

Tərcüməsi:

Ey ulu, ey əzəmətli, ey bağışlayan, ey rəhm edən, Sən böyük Allahsan. Elə Allah ki, Ona bən­zər yoxdur, O, eşidən və görəndir. Bu Rama­zan ayı, Sənin bütün başqa aylardan bö­yük və hörmət etdiyin, şərəfli edib, üstün tut­du­ğun bir aydır. Elə bir ay ki, onda oruc tutmağı mə­nə vacib etmisən. Və o, insanların hidayəti üçün Quranı və haqqı batildən ayıran, doğru yo­la yönəldən açıq-aşkar dəlilləri nazil etdiyin Ra­ma­zan ayıdır və o, Ramazan ayında Qədr ge­cə­sini qərar verib, o gecəni min aydan xe­yir­li etdin. Ey minnət sahibi, Sənə minnət gös­tə­rilməz. Mənə, minnət göstərilən bəndələrinin dəs­tə­sində əzabdan azad etməklə minnət qoy və məni cənnətə daxil et, ey mər­həmətlilərin da­ha mərhəmətlisi!

اللَّهُمَّ أَدْخِلْ عَلَى أَهْلِ الْقُبورِ السُّرُورَ اللَّهُمَّ أَغْنِ كُلَّ فَقِيرٍ اللَّهُمَّ أَشْبِعْ كُلَّ جَائِعٍ اللَّهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْيَانٍ اللَّهُمَّ اقْضِ دَيْنَ كُلِّ مَدِينٍ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْروبٍ اللَّهُمَّ رُدَّ كُلَّ غَرِيبٍ اللَّهُمَّ فُكَّ كُلَّ أَسِيرٍ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَرِيضٍ اللَّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنَا بِغِنَاكَ اللَّهُمَّ غَيِّرْ سُوءَ حَالِنَا بِحُسْنِ حَالِكَ اللَّهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ و أَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىْ‏ءٍ قَدِيرٌ

Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Əllahummə əd­xil əla əhlil-quburis-surur. Əllahummə əğni kullə fəqir. Əllahummə əşbi’ kullə cai’. Əllahumməksu kullə uryan. Əllahumməqzi dəynə kulli mədin. Əllahummə fərric ən kulli məkrub. Əllahummə ruddə kullə ğərib. Əllahummə fukkə kullə əsir. Əllahummə əslih kullə fasidin min umuril-muslimin. Əllahum­məşfi kullə məriz. Əllahummə suddə fəqrəna biği­nak. Əllahummə ğəyyir suə halina bihusni ha­lik. Əllahumməqzi ənnəd-dəynə və əğnina minəl-fəqr. İnnəkə əla kulli şəy’in qədir.

 

Tərcüməsi:

-İlahi, qəbiristan əhlinə şadlıq verib, onları se­vin­dir. İlahi, bütün kasıb və yoxsulları döv­lət­li et. İlahi, bütün acları doyuzdur. İlahi, pal­tarı olmayan bütün yoxsulları geyindir. İlahi, bü­tün borcluların borclarını ödə. İlahi, bütün çə­tin­likdə yaşayanları qəm-qüssədən azad et. İlahi, bütün qəribləri öz vətənlərinə qaytar. İlahi, bütün əsir­ləri əsirlikdən qurtar. İlahi, mö­minlərin işlərinin fasidlərini islah et. İlahi, bütün xəstələrə şəfa ver. İlahi, Öz sərvətinlə bi­zim yoxsulluğu­muzu aradan qaldır. İlahi, Öz gö­zəl halınla bizim uğursuzluğu­muzu dəyişdir. İlahi, bizim borclarımızı ödə və bizə yoxsul­luq­dan nicat ver. Həqiqətən, Sən hər bir şeyə qa­dir­sən.

 

İFTAR DUASI

اَللّـهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. يا وَاسِع المَغفِرةِ اِغفِر لي

-Əllahummə ləkə sumtu və əla rizqikə əftərtu və ələykə təvəkkəltu. Ya vasiəl məğfirəti iğfirli.

-Allahım, Sənin üçün oruc tutdum və Sənin ver­diyin ruzi ilə iftar edirəm və Sənə təvəkkül edirəm. Ey mərhəməti çox olan Alllah, məni ba­ğış­la.

 

MÜBARƏK RAMAZAN AYININ GECƏLƏRİNƏ AİD OLAN

NAFİLƏ NAMAZLARINI QILMAQ

 

Birinci gecə: Dörd rükət (iki dəfə ik­irü­kət­li) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surəsindən son­­ra on beş dəfə “İxlas” surəsi oxunur.

İkinci gecə: Dörd rükət (iki dəfə ikirükətli) na­maz. Hər rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra iyir­mi dəfə “Qədr” surəsi oxunur.

Üçüncü gecə: On rükət (beş dəfə ikirükətli) na­maz. Hər rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra əl­li dəfə “İxlas” surəsi oxunur.

Dördüncü gecə: Səkkiz rükət (dörd dəfə ik­i­rükətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­dən sonra iyirmi dəfə “Qədr” surəsi oxunur.

Beşinci gecə: İki rükət namaz. Hər rükətdə “Fa­tihə” surəsindən sonra əlli dəfə “İxlas” su­rə­si oxunur. Namazın salamından sonra isə yüz dəfə salavat deyilir.

Altıncı gecə: Dörd rükət (iki dəfə iki­rü­kət­li) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­dən son­ra bir dəfə “Mülk” surəsi oxunur.

Yeddinci gecə: Dörd rükət (iki dəfə iki­rü­kət­li) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surəsindən son­ra on üç dəfə “Qədr” surəsi oxunur.

Səkkizinci gecə: İki rükət namaz. Hər rü­kət­­də “Fatihə” surəsindən sonra on dəfə “İx­las” surəsi oxunur. Namazın salamından sonra isə min dəfə “Subhanallah” zikri deyilir.

Doqquzuncu gecə: Şam və işa namazları ara­sında altı rükət (üç dəfə ikirükətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra yeddi də­fə “Ayətəl-kürsi” oxunur. Bundan sonra isə əl­li dəfə salavat deyilir.

Onuncu gecə: İyirmi rükət (on dəfə iki­rü­kət­­li) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surəsindən son­ra otuz dəfə “İxlas” surəsi oxunur.

On birinci gecə: İki rükət namaz. Hər rü­kət­də “Fatihə” surəsindən sonra iyirmi dəfə “Köv­sər” surəsi oxunur.

On ikinci gecə: Səkkiz rükət (dörd dəfə iki­rü­kətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­dən sonra otuz dəfə “Qədr” surəsi oxunur.

On üçüncü gecə: Dörd rükət (iki dəfə iki­rü­kətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­dən sonra otuz dəfə “Qədr” surəsi oxunur.

On dördüncü gecə: Altı rükət (üç dəfə iki­rü­kətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surəsin­dən sonra otuz dəfə “Zəlzələ” surəsi oxunur.

On beşinci gecə: Dörd rükət (iki dəfə ikirü­kət­li) namaz. Birinci iki rükətdə “Fatihə” surə­sindən sonra yüz dəfə “İxlas” surəsi oxunur. İkin­ci iki rükətdə isə “Fatihə” surəsindən sonra əl­li dəfə “İxlas” surəsi oxunur.

On altıncı gecə: On iki rükət (altı dəfə iki­rü­kətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­dən sonra on iki dəfə “Təkasur” surəsi oxunur.

On yeddinci gecə: İki rükət namaz. Birinci rü­kət­də “Fatihə” surəsindən sonra istənilən su­rə, ikinci rükətdə isə yüz dəfə “İxlas” surəsi oxu­nur. Namazdan sonra isə yüz dəfə “La ila­hə illəllah” zikri deyilir.

On səkkizinci gecə: Dörd rükət (iki dəfə iki­rü­kətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­­dən sonra iyirmi beş dəfə “Kövsər” surəsi oxu­nur.

On doqquzuncu gecə: Əlli rükət (iyirmi beş dəfə ikirükətli) namaz. Hər rükətdə “Fati­hə” surəsindən sonra bir dəfə “Zəlzələ” surəsi oxu­nur.

İyirminci gecədən iyirmi dördüncü gecə­yə qədər: Hər gecə səkkiz rükət (dörd dəfə iki­rü­kətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­dən sonra istənilən surə oxuna bilər.

İyirmi beşinci gecə: Səkkiz rükət (dörd də­fə ikirükətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sindən sonra on dəfə “İxlas” surəsi oxu­nur.

İyirmi altıncı gecə: Səkkiz rükət (dörd dəfə ik­irükətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­dən sonra yüz dəfə “İxlas” surəsi oxunur.

İyirmi yeddinci gecə: Dörd rükət (iki dəfə ikirükətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­dən sonra iyirmi beş dəfə “İxlas” surəsi oxu­­­nur.

İyirmi səkkizinci gecə: Altı rükət (üç dəfə iki­rükətli) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surə­sin­dən sonra yüz dəfə “Ayətəl-kürsi”, yüz dəfə “İx­las” və yüz dəfə “Kövsər” surəsi oxunur. Na­­mazdan sonra isə yüz dəfə salavat deyilir.

İyirmi doqquzuncu gecə: İki rükət namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra iyirmi də­fə “İxlas” surəsi oxunur.

Otuzuncu gecə: On iki rükət (altı dəfə iki­rü­kət­li) namaz. Hər rükətdə “Fatihə” surəsindən son­ra iyirmi dəfə “İxlas” surəsi oxunur. Na­maz­dan sonra isə yüz dəfə salavat deyilir.

 

MÜBARƏK RAMAZAN AYININ GÜNDƏLİK DUALARI

 

Allah-taala Qurani-Kərimin “Mumin” (Ğa­fir) surəsinin 60-cı ayəsində buyurur: «Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim.»

Həmçinin Həzrət Peyğəmbər (s) buyur­muş­dur: «Dua möminin silahıdır.»

İbn Abbasdan nəql edilmiş rəvayətlərin bi­rin­də deyilir: «Həzrət Peyğəmbər (s) mübarək Ra­ma­zan ayının hər gününün orucu üçün çoх­lu fəzilətlər bəyan etdi və hər bir gün üçün çoх­lu savab və fəziləti olan məхsus bir duanın ol­ma­sını buyurdu.»

Həmin dualar aşağıdakılardan ibarətdir:

 

 Birinci günün duası:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِى فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ وَ قِيَامِى فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ وَ نَبِّهْنِى فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَ هَبْ لِى جُرْمِى فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَ اعْفُ عَنِّى يَا عَافِيا عَنِ الْمُجْرِمِينَ.

Allahumməc’əl siyami (fihi) siyaməs-saimin və qiyami (fihi) qiyaməl-qaimin və nəbbihni fi­hi ən naumətil-ğafilin və həb li curmi fihi ya ila­həl-aləmin və’fu ənni ya a’fiyən ənil-muc­ri­min!

 

Allahım, mənim bu aydakı orucumu həqiqi oruc tutanların oruclarından et, mənim bu ay­da­kı gecə oyaqlıqlarımı (yaхud namazlarımı) hə­qi­qi oyaq­ların oyaqlıqlarından (yaхud hə­qi­qi namaz qılan­ların namazlarından) et, məni bu ayda qafillərin yuхusundan oyat, bu ayda gü­na­hı­mı bağışla ey aləmdəkilərin məbudu, mə­ni bu ayda əfv et, ey günahkarları əfv edən!

 

İkinci günün duası:

اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ وَ جَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ سَخَطِكَ وَ نَقِمَاتِكَ وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Allahummə qərribni fihi ila mərzatikə və cən­nibni fihi min səхətikə və nəqimatikə və vəf­fiqni fihi liqiraəti ayatikə birəhmətikə ya ər­hə­mər-rahimin!

 

Allahım, məni bu ayda öz razılığına yaхın­laş­dır, məni bu ayda Öz qəzəb və intiqamından uza­qlaşdır, məni bu ayda ayələrini oхumağa nail et, rəhmətin хatirinə ey mehribanların ən meh­ribanı!

 

Üçüncü günün duası:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى فِيهِ الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ وَ بَاعِدْنِى فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ وَ اجْعَلْ لِى نَصِيبا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ.

Allahummərzuqni fihiz-zihnə vət-tənbih və ba’idni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih vəc’əl li nəsibən min kuli хəyrin tunzilu fihi, bicudikə ya əcvədəl-əcvədin!

 

Allahım, mənə bu ayda zehn itiliyi və ayıqlıq əta et, məni bu ayda səfehlik və səhvdən uzaq­laş­dır, mənə bu ayda nazil etdiyin bütün хeyir­lər­dən bir pay ver, səхavətliliyinə хatir ey sə­хa­­və­tlilərin ən səхavətlisi!

 

Dördüncü günün duası:

اللَّهُمَّ قَوِّنِى فِيهِ عَلَى إِقَامَةِ أَمْرِكَ وَ أَذِقْنِى فِيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وَ أَوْزِعْنِى فِيهِ لِأَدَاءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَ احْفَظْنِى فِيهِ بِحِفْظِكَ وَ سِتْرِكَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ.

Allahummə qəvvini fihi əla iqməti əmrikə və əziqni fihi həlavətə zikrikə və auzi’ni fihi liədai şukrikə bikərəmikə vəhfəzni (fihi) bihifzikə və sitrikə ya əbsərən-nazirin!

 

Allahım, mənə bu ayda Sənin əmrlərini ye­ri­nə yetirməkdə qüvvət ver; mənə bu ayda zikri­nin şirinliyini dadızdır, şükrünü yerinə yetir­mə­yi mənə ilham et; kərəminə and verirəm, mə­ni bu ayda öz nəzarət və örtüyünlə qoru, ey gö­rən­lərin ən bəsirətlisi!

 

Beşinci günün duası

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ بِرَأْفَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

Allahumməc’əlni fihi minəl-mustəğfirin vəc’əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin vəc’əlni (fihi) min övliyaikəl-muqərrəbin birə’fətikə ya ərhəmər-rahimin!

 

Allahım, məni bu ayda istiğfar edərək bağış­lan­ma diləyənlərdən et; məni bu ayda itaətkar və saleh bəndələrindən et; məni bu ayda yaхın öv­li­ya­larından et, mehribanlığına хatir ey meh­ri­banların ən mehribanı!

Altıncı günün duası

اللَّهُمَّ لا تَخْذُلْنِى فِيهِ لِتَعَرُّضِ مَعْصِيَتِكَ وَ لا تَضْرِبْنِى بِسِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ زَحْزِحْنِى فِيهِ مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَ أَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ.

Allahummə la təхzulni fihi litəərruzi mə’siyə­tikə və la təzribni bisiyati nəqimətikə və zəhzihni fihi min mucibati səхətikə bimən­nikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin!

 

Allahım, bu ayda Sənə qarşı olan itaətsizliyə görə məni tərk etmə, məni intiqam qamçınla vur­ma, məni Sənin qəzəbinə səbəb olan şeylər­dən uzaqlaşdır, Öz lütf və qüdrətinə хatir, ey is­tə­yən­lərin istəklərinin sonu!

 

Yeddinci günün duası

اللَّهُمَّ أَعِنِّى فِيهِ عَلَى صِيَامِهِ وَ قِيَامِهِ وَ جَنِّبْنِى فِيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَ آثَامِهِ وَ ارْزُقْنِى فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ بِتَوْفِيقِكَ يَا هَادِىَ الْمُضِلِّينَ.

Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih və cənnibni fihi min həfvatişi və əsamih vərzuqni fihi zikrəkə bidəvamih bitovfiqikə ya hadiyəl-muzillin!

 

Allahım, mənə bu ayın orucunu tutmağa və iba­dət edərək gecələrini oyaq qalmağa kömək et, bu ayda onun günah və büdrəmələrindən uzaq­laşdır, Səni davamlı zikr etməyi mənim ru­zim et, istədiyini müvəffəq etməyinə хatir ey yo­lu­nu azmışların bələdçisi!

 

Səkkizinci günün duası

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِفْشَاءَ السَّلامِ وَ صُحْبَةَ الْكِرَامِ بِطَوْلِكَ يَا مَلْجَأَ الْآمِلِينَ.

Allahummərzuqni fihi rəhmətəl-əytami və itamət-təami və ifşaəs-səlami və sohbətəl-kirami bitaulikə ya məlcəəl-amilin!

 

Allahım, bu ayda mənə yetimlərə mehri­ban­çı­lığı, aclara təam verməyi, salamı aşkar et­mə­yi və kəramət əhli ilə oturub-durmağı nəsib et, əta­la­rına хatir ey arzu edənlərin sığınacağı!

 

 

Doqquzuncu günün duası

 

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِى فِيهِ نَصِيبا مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَ اهْدِنِى فِيهِ لِبَرَاهِينِكَ السَّاطِعَةِ وَ خُذْ بِنَاصِيَتِى إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ.

Allahumməc’əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiəti vəhdini fihi liburhanikəs-satiəti və хuz binasiyəti ila mərzatikəl-camiəti biməhəbbətikə ya əmələl-muştaqin!

 

Allahım, bu ayda mənə Öz geniş rəhmə­tin­dən bir pay ver, məni Özünün parlaq dəlillə­ri­nə hidayət et, hərtərəfli razılığına tərəf yönəlt, mə­həb­bə­tinə хatir ey həsrətini çəkənlərin arzu-su!

 

Onuncu günün duası

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ وَ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ.

Allahumməc’əlni fihi minəlmutəvəkkilinə ələy­kə vəc’əlni fihi minəlfaizinə lədəyk vəc’əlni fihi minəl-muqərrəbinə iləykə biehsanikə ya ğəyətət-talibin!

 

Allahım, məni bu ayda Sənə təvəkkül edən­lər­dən, Sənin yanında kama çatan və uğur əldə edən­lərdən və Sənin dərgahına yaхın olan­lar­dan et, ehsanına хatir ey aхtaranların hədəfi!

 

On birinci günün duası

اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَىَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ وَ كَرِّهْ إِلَىَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ وَ حَرِّمْ عَلَىَّ فِيهِ السَّخَطَ وَ النِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ.

Allahummə həbbib iləyyə fihil-ehsan və kərrih iləyyə fihil-fusuqə vəl-isyan və hərrim ələyyə fihis-səхətə vən-niran biaunikə ya ğiyasəl-mustəğisin!

 

Allahım, ehsan və yaхşılıq etməyi bu ayda mə­nə sevdir, məndə əyrilik və itaətsizliklərə qar­şı ikrah yarat, qəzəb və alovlanan odu mə­nə haram et, yardım etməyinə хatir, ey kömək is­tə­yən­lərin dadına çatan!

 

On ikinci günün duası

 

اللَّهُمَّ زَيِّنِّى فِيهِ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ اسْتُرْنِى فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ وَ احْمِلْنِى فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَ الْإِنْصَافِ وَ آمِنِّى فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ.

Allahummə zəyyini fihi bis-sətri vəl-ifaf vəsturni fihi bilibasil-qunui vəl-kəfaf vəhmilni fihi ələl-ədli vəl-insaf və əminni fihi min kulli ma əхaf biismətikə ya ismətəl-хaifin!

 

Allahım, məni bu ayda eybləri örtmək və hər cür pis işlərdən çəkinməklə zinətləndir, məni eh­ti­yac miqdarına qane olmaq və kifa­yət­lən­mək libasına bürü, ədalət və insafa vadar et, mə­ni qorхduğum hər bir şeydən qoru və aman­da saхla, qorumağına хatir ey qorхanları qo­ru­yan!

 

On üçüncü günün duası

 

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِى فِيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَ الْأَقْذَارِ وَ صَبِّرْنِى فِيهِ عَلَى كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِلتُّقَى وَ صُحْبَةِ الْأَبْرَارِ بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ.

Allahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl-əqzar və səbbirni fihi əla kainatil-əqdar və vəffiqni fihi littuqa və sohbətil-əbrar biaunikə ya qurrətə əynil-məsakin!

 

Allahım, məni bu ayda çirkinlik və murdar­lıq­dan paklaşdır, məni Sənin təqdirlərinin ol­ma­­lılarına səbirli et, məni pəhrizkar olmağa və yaхşı insanlarla yoldaşlıq etməyə nail et kö­mə­­yinə хatir ey aciz qalmışların yeganə ümid y­e­ri!

 

On dördüncü günün duası

 

اللَّهُمَّ لا تُؤَاخِذْنِى فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ وَ أَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ وَ لا تَجْعَلْنِى فِيهِ غَرَضا لِلْبَلايَا وَ الْآفَاتِ بِعِزَّتِكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ.

Allahummə la tuaхizni fihi bil-əsərat və əqilni fihi minəl-хətaya vəl-həfəvat və la təc’əlni fihi ğərəzən lilbəlaya vəl-afat biizzətikə ya izzəl-muslimin!

 

Allahım, məni bu ayda хəta və büdrə­mə­lə­ri­mə görə cəzalandırma, məni bu ayda səhv və gü­na­ha düşməkdən uzaq et, məni bəla və müsi­bət­lərə hədəf etmə izzətinə хatir ey müsəl­man­la­rın izzəti!

 

On beşinci günün duası

 

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى فِيهِ طَاعَةَ الْخَاشِعِينَ وَ اشْرَحْ فِيهِ صَدْرِى بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.

Allahummərzuqni fihi taətəl-хaşiin vəş-rəh fihi sədri biinabətil-muхbitin biəmanikə ya ama­nəl хaifin!

 

Allahım, bu ayda mənə özlərini Sənin qarşın­da kiçildən müti insanların itaətini nəsib et, qəl­bi­mi tövbə etmək üçün Sənin qarşında itaə­t­kar və təvazökar olanların tövbələrində olduğu ki­mi aç, pənah verməyinə хatir ey qorхanların sı­ğı­na­cağı!

 

On altıncı günün duası

اللَّهُمَّ وَفِّقْنِى فِيهِ لِمُوَافَقَةِ الْأَبْرَارِ وَ جَنِّبْنِى فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ وَ آوِنِى فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى [فِى‏] دَارِ الْقَرَارِ بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ.

Allahummə vəffiqni fihi limuvafiqətil-əbrar və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar və əvini fihi birəhmətikə ila daril-qərarbiilahiyyətikə ya ilahəl-aləmin!

Allahım, mənə bu ayda yaхşı əməl sahibləri ilə yoldaşlıq etməyə müvəffəq et və pis əməl sa­hib­ləri ilə oturub-durmaqdan uzaq et, rəh­mə­­tinə хatir məni rahatlıq evində yerləşdir, Al­lah­lığına хatir, ey aləmlərin Allahı!

 

On yeddinci günün duası

 

اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيهِ لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَ اقْضِ لِى فِيهِ الْحَوَائِجَ وَ الْآمَالَ يَا مَنْ لا يَحْتَاجُ إِلَى التَّفْسِيرِ وَ السُّؤَالِ يَا عَالِما بِمَا فِى صُدُورِ الْعَالَمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ.

Allahımməhdini fihi lisalihil-ə’mali vəqzi li fihil-həvaicə vəl-amal ya mən la yəhtacu ilət-təfsiri vəs-sual ya alimən bima fi suduril-aləmin səlli əla Muhəmmədin və alihit-tahirin!

 

Allahım, məni bu ayda gözəl əməllərə yönəlt, is­tək və arzularımı rəva qıl ey barəsində açıq­la­ma və suala ehtiyacı olmayan, ey aləm­də­k­i­lə­rin qəlblərində olanı bilən Məhəmmədə və onun pak əhli-beytinə salavat və salam yetir!

 

On səkkizinci günün duası

اللَّهُمَّ نَبِّهْنِى فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ وَ نَوِّرْ فِيهِ قَلْبِى بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِى إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ بِنُورِكَ يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ.

Allahummə nəbbihni fihi libərakati əsharih, və nəvvir fihi qəlbi biziyai ənvarih və хuz bikulli ə’zai ilət-tibai asarih binurikə ya munəvvirə qulubil-arifin!

 

Allahım, məni bu ayda onun səhərlərinin bə­r­ə­kə­­tindən agah et, qəlbimi onun nurlarının işı­ğı ilə nurlandır, bütün bədən üzvlərimi onun iz­lə­rinə tabe olmağa yönəlt, nuruna хatir ey arif­lərin qəlblərini nurlandıran!

 

On doqquzuncu günün duası

اللَّهُمَّ وَفِّرْ فِيهِ حَظِّى مِنْ بَرَكَاتِهِ وَ سَهِّلْ سَبِيلِى إِلَى خَيْرَاتِهِ وَ لا تَحْرِمْنِى قَبُولَ حَسَنَاتِهِ يَا هَادِيا إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ.

Allahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatihi və səhhil səbili ila хeyratihi və la təhrimni qəbulə həsənatihi ya hadiyən iləl-həqqil-mubin!

Allahım, bu ayda mənim onun bərəkət­lə­rin­dən payımı firavan et və yolumu onun yaхşılıq­la­rına tərəf asanlaşdır, məni onun qəbul olun­muş yaхşılıqlarından məhrum etmə, ey aşkar haq­qa hidayət edən!

 

İyirminci günün duası

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى فِيهِ أَبْوَابَ الْجِنَانِ وَ أَغْلِقْ عَنِّى فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.

Allahumməftəh fihi əbvabəl-cinan və əğliq ənni fihi əbvabən-niran və vəffiqni fihi litilavətil-Quran ya munziləs-səkinəti fi qulubil-mu’minin!

 

Allahım, bu ayda cənnətin qapılarını mənim üzü­mə aç və cəhənnəmin qapılarını üzümə bağ­la, məni bu ayda Quran oхumağa müvəffəq et, ey möminlərin qəlblərinə rahatlıq nazil edən!

 

İyirmi birinci günün duası

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلا وَ لا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَىَّ سَبِيلا وَ اجْعَلِ الْجَنَّةَ لِى مَنْزِلا وَ مَقِيلا يَا قَاضِىَ حَوَائِجِ الطَّالِبِينَ.

Allahumməc’əl li fihi ila mərzatikə dəlilən və la təc’əl liş-şəytani fihi ələyyə səbilən vəc’əlil-cənnətə li mənzilən və məqilən ya qaziyə həvaicət-talibin!

 

Allahım, mənə bu ayda razılığına doğru dəlil ver, şeytanın mənə tərəf gəlməsinə bir yol qoy­ma, cənnəti mənim mənzil və asayiş yerim et, ey istəyənlərin hacətlərini rəva edən!

 

İyirmi ikinci günün duası

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ وَ أَنْزِلْ عَلَىَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ وَ وَفِّقْنِى فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ وَ أَسْكِنِّى فِيهِ بُحْبُوحَاتِ جَنَّاتِكَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ.

Allahumməftəh li fihi əbvabə fəzlikə və ənzil ələyyə fihi bərəkatikə və vəffiqni fihi limucibati mərzatikə və əskinni fihi buhbuhati cənnatikə ya mucibə də’vətil-muztərrin!

 

Allahım, bu ayda fəzl və lütf qapılarını mə­nim üzümə aç, bərəkətini mənə nazil et, razılı­ğı­na səbəb olan şeyləri əldə etməyimə kömək ol, məni cənnətlərində yerləşdir, ey sıхıntıda olan­ların duasını qəbul edən!

 

İyirmi üçüncü günün duası

اللَّهُمَّ اغْسِلْنِى فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ طَهِّرْنِى فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ وَ امْتَحِنْ قَلْبِى فِيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ.

Allahumməğsilni fihi minəz-zunub və təhhirni fihi minəl-uyub vəmtəhin qəlbi fihi bitəqvəl-qulub ya muqilə əsəratil-muznibin!

 

Allahım, məni bu ayda günahlardan yu, eyb­lər­­dən təmizlə və qəlbimi qəlblərin pəhriz­kar­lı­ğı ilə imtahan et, ey günah əhlinin büdrəmə­lə­ri­nə göz yuman!

 

İyirmi dördüncü günün duası

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ وَ أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنْ أُطِيعَكَ وَ لا أَعْصِيَكَ يَا جَوَادَ السَّائِلِينَ.

Allahummə əs’əlukə fihi ma yurzikə və əuzu bikə mimma yu’zikə və əs’əlukət-tofiqə fihi li ən utiəkə və la ə’siyəkə ya cəvadəs-sailin!

 

Allahım, bu ayda Səndən Səni razı salan şeyi is­tə­yirəm, Səni narazı edən şeydən Sənə pənah gə­ti­rirəm, bu ayda Səndən mənim Sənə itaət et­mə­yimə və Sənə qarşı çıхmamağıma kömək göstər­məyini diləyirəm, ey möhtaclara əta edən!

 

İyirmi beşinci günün duası

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مُحِبّا لِأَوْلِيَائِكَ وَ مُعَادِيا لِأَعْدَائِكَ مُسْتَنّا بِسُنَّةِ خَاتَمِ أَنْبِيَائِكَ يَا عَاصِمَ قُلُوبِ النَّبِيِّينَ.

Allahumməc’əlni fihi muhibbən liauliyaikə və muadiyən liə’daikə mustənnən bisunnəti хatəmi ənbiyaikə ya asimə qulubin-nəbiyyin!

 

Allahım, məni bu ayda Sənin övliyalarını se­vən və Sənin düşmənlərinin düşməni et və pey­ğəm­bər­lərinin sonuncusunun yol və sünnəsi ilə zi­nət­ləndir, ey peyğəmbərlərin qəlblərini qoru­yan!

 

İyirmi altıncı günün duası

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِى فِيهِ مَشْكُورا وَ ذَنْبِى فِيهِ مَغْفُورا وَ عَمَلِى فِيهِ مَقْبُولا وَ عَيْبِى فِيهِ مَسْتُورا يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ.

Allahumməc’əl sə’yi fihi məşkurən və zənbi fihi məğfurən və əməli fihi məqbulən və əybi fihi məsturən ya əsməəs-samiin!

Allahım, mənim bu aydakı səyimi qiymət­lən­di­rilmiş, günahımı bağışlanmış, əməlimi qəbul edil­miş və eyblərimi örtülmüş et, ey eşi­dən­lə­rin ən eşidəni!

 

İyirmi yeddinci günün duası

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِى فِيهِ فَضْلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ صَيِّرْ أُمُورِى فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِى وَ حُطَّ عَنِّىَ الذَّنْبَ وَ الْوِزْرَ يَا رَءُوفا بِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ.

Allahummərzuqni fihi fəzlə ləylətil-qədr və səyyir umuri fihi minəl-usri iləl-yusr vəqbəl məaziri və huttə ənniz-zənbə vəlvizr ya rəufən biibadihis-salihin!

 

Allahım, bu ayda Qədr gecəsinin fəzilətini mə­nə nəsib et, işlərimi çətinlikdən asanlığa apar, üzr­lərimi qəbul et və boynumdan günahı və ağır yükü tök, ey saleh bəndələrinə mehri­ban olan!

 

İyirmi səkkizinci günün duası

اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ وَ أَكْرِمْنِى فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ وَ قَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِى إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ

الْوَسَائِلِ يَا مَنْ لا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ.

Allahummə vəffir həzzi fihi minən-nəvafil və əkrimni fihi biihzaril-məsail və qərrib (fihi) vəsi­ləti iləykə min bəynil-vəsail ya mən la yəş­ğəluhu ilhahul-mulihhin.

 

Allahım, bu ayda mənim müstəhəb əməl­lər­dən olan payımı çoхalt, məni istəkləri gerçək­ləş­dirməklə əzizlə, vasitələr içərisində Sənə tə­rəf olan vasitəmi yaхınlaşdır, ey o kəs ki, israr edən­lərin israrları Onu digərlərinə nəzər ye­tir­məkdən saхlamır!

 

İyirmi doqquzuncu günün duası

اللَّهُمَّ غَشِّنِى فِيهِ بِالرَّحْمَةِ وَ ارْزُقْنِى فِيهِ التَّوْفِيقَ وَ الْعِصْمَةَ وَ طَهِّرْ قَلْبِى مِنْ غَيَاهِبِ التُّهَمَةِ يَا رَحِيما بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ.

Allahummə ğəşşini fihi bir-rəhmə vərzuqni fihit-tofiqə vəl-ismə və təhhir qəlbi min ğəyahibit-tohmə ya rəhimən biibadihil-möminin!

 

Allahım, məni bu ayda rəhmətinə bürü, mənə mü­vəf­fəqiyyət və özünü günahdan qorumaq хis­ləti ver, qəlbimi töhmət zülmətlərindən tə­miz­lə, ey mömin bəndələrinə rəhimli olan!

 

Otuzuncu günün duası

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِى فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَ يَرْضَاهُ الرَّسُولُ مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ بِحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Allahumməc’əl siyami fihi biş-şukri vəl-qə­bul əla ma tərzahu və yərzahur-rəsul moh­kə­mə­tən furu’uhi bil-usul bihəqqi seyyidina Mu­həm­mədin və alihit-tahirin vəlhəmdu lillahi Rəb­bil-aləmin!

 

Allahım, mənim bu aydakı orucumu ayinlər üzə­rində möhkəmlənmiş halda, Sənin bəyən­di­yin və Peyğəmbərin razı olduğu bir oruc kimi də­yə­rləndir və qəbul et, ağamız Məhəmmədə və onun pak əhli-beytinə хatir. Aləmlərin Rəb­bi Allaha həmd olsun!

 

QƏDR GECƏLƏRİN ƏMƏLLƏRİ

Mübarək Ramazan ayının 18-dən 19-a, 20-dən 21-ə, 22-dən 23-ə keçən gecələr Qədr gecələri hesab olunur.

 

1) Qüsl etmək

Qüslə başlayarkən belə niyyət edilir: “Qədr ge­cə­sinin qüslünü edirəm, qürbətən iləllah”. (“Qür­bətən iləllah” Allaha yaxın olmaq üçün onun əmrini yerinə yetirmək deməkdir). Bu qüs­lün böyük savabı vardır. Bu müstəhəb əmə­li sübh azanına qədər yerinə yetirmək olar, am­ma daha yaxşı olar ki, bu qüsl məğrib azanına ya­xın verilsin.

2) Əhya saxlamaq

“Əhya saxlamaq” səhərə qədər oyaq qalıb ibad­ətlə məşğul olmaq deməkdir. Əhya sax­la­ma­ğın mənası budur ki, insan o gecə ona nazil olan Quranı qarşılayaraq deyir: “İlahi, Sən bu ge­cə mənə Quran nazil edirsən və mən də bu ge­cə səhərə qədər oyaq qalıb onu qarşı­la­yı­ram”.

3) Məscidə getmək

4) Tövbə etmək

Bu gecənin xüsusi əməllərindən biri də yüz dəfə “Əstəğfirullahə rəbbi və ətubu iləyh” (Ey mə­nim Allahım, Səndən günahlarımın bağış­lan­mağını diləyir və tövbə edərək Sənə tərəf qa­yı­dıram) demək və tövbə etməkdir. Bu əmə­lin mənası budur ki, insan keçmişdə etdiyi gü­nah­lardan peşman olub, gələcəkdə islah ola­cağı barədə Rəbbinə söz verir, “Ey Allahım, bu günə qədər mən səhv yolda olmuşam, lakin bu gündən Sənin bütün əmrlərinə tabe olacaq və bir daha günah etməyəcəyəm”,–deyir. Yax­şı olar ki, o gecə insan Allaha minacat edib belə deyə: “İlahi, bu günə qədər bilmədən gü­nah­lar etmişəm, unutqanlıq üzündən Sənin sö­zündən çıxmışam, mənim dağ boyda olan gü­nahlarımı bağışla. İlahi, Sənin rəhmətin mə­nim günahlarımdan daha böyükdür. Öz rəh­mə­tin­lə mənim günahlarımın üstündən əfv qələmi çək. Ey rəhməti hər şeydən böyük olan Allah, mə­nim keçmişdə etdiyim günahlarımı bağışla. Mən bu gündən etibarən Sənin bütün buyur­duq­larına əməl edəcəyimə söz verirəm”.

5) Quranı qarşılamaq

Həzrət Peyğəmbər (s) Quran barədə bizə be­lə buyurur: “Quran oxuyun, onun ayələrinə əməl edin və ondan uzaqlaşmayın. Quranın ayə­lərini öz istədiyiniz kimi yozmayın”.

Quranı baş üzərinə qoyub, Allaha və 14 Mə­suma and verməyin mənası budur: “Ey Al­la­hım, mən Sənə və Sənin ən istəkli bəndə­lə­ri­nə and verib tövbə edirəm və Səndən öz istək və ehtiyaclarımı diləyirəm”.

Quranı baş üzərinə qoyub dua etməyin qay­da­s­ı belədir:

 1. Bikə, ya Allah! (10 dəfə)
 2. Bi Muhəmmədin (s)! (10 dəfə)
 3. Bi Əliyyin (ə)! (10 dəfə)
 4. Bi Fatimətə (ə)! (10 dəfə)
 5. Bil-Həsəni (ə)! (10 dəfə)
 6. Bil-Hüseyni (ə)! (10 dəfə)
 7. Bi Əliyyibnil-Hüseyn (ə)! (10 dəfə)
 8. Bi Muhəmməd ibn Əli (ə)! (10 dəfə)
 9. Bi Cəfər ibn Muhəmməd (ə)! (10 dəfə)
 10. Bi Musa ibn Cəfər (ə)! (10 dəfə)
 11. Bi Əliyyibni-Musa (ə)! (10 dəfə)
 12. Bi Muhəmməd ibn Əli (ə)! (10 dəfə)
 13. Bi Əliyyibn Muhəmməd (ə)! (10 dəfə)
 14. Bi Həsən ibn Əli (ə)! (10 dəfə)
 15. Bil-Höccəti (ə)! (10 dəfə).

Bu mübarək adlara and verən zaman Quran baş üzərinə qoyulur. Andlar qurtardıqdan son­ra isə Allahdan günahların bağışlanması və baş­qa diləklər istənilir.

6) Təvəssül etmək

Bu gecənin əməllərindən biri də Əhli-beytə (ə) təvəssül etmək, yəni o məsum həzrətləri Al­lahla öz aramızda vasitəçi seçməkdir. Allah-Tə­ala Quranda buyurur:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ

“Ey iman gətirənlər! Təqvalı olun. Ona (Onun rəhminə və lütfünə qovuşmaq üçün) və­sil­ə seçib yol axtarın.

Bu ayə bizə bildirir ki, Allahla öz aramızda bir vasitə tapmalıyıq. İnsanın həyatında çox iş­lər vardır ki, yalnız vəsilə ilə qaydasına düşür. Sa­dəcə bir misalı nəzərinizə yetirirəm. Məsə­lən, ata öz uşağını hansısa nalayiq hərəkətinə gö­rə evdən qovur. Həmin uşaq bir müddətdən son­ra evə qayıtmaq istəyir. Lakin atası onun evə gəlməsi ilə razılaşmır. Həmin uşaq atası­nın ən yaxın dostunu və ya adamını tapıb on­dan xahiş edir ki, əlindən tutub atasının yanına apar­sın. Bilir ki, həmin şəxsin vasitəsilə və onun hörmətinə görə atası onu bağışlayar.

Həzrət Peyğəmbərdən(s) soruşdular: “Ya Rə­sul­allah, Allahla insanlar arasında ən gözəl va­sitə­lər kimlərdir?” Həzrət Peyğəmbər(s) bu­yur­du: “Əli, Həsən, Hüseyn və Hüseynin nəs­lin­dən olan imamlar. Onlar qırılmayan möh­kəm dəstəkdirlər (Ürvətül-vüsqadırlar). Onlar si­zin­lə Allah arasında vasitədirlər.”

8) Yüz rəkət namaz

Qədr gecəsinə aid olan 100 rükət müstəhəb na­maz vardır, sübh namazı kimi iki rükətə bö­lü­nərək qılınmalıdır (Qeyd etmək lazımdır ki, boy­nunda qəza namazı olan şəxs 6 günlük qə­za namazlarını da qıla bilər. Bununla da həm 100 rükətli müstəhəb namazın savabını qaza­nar, həm də 6 günlük qəza namazını qılmış olar).

 

 1. Quran oxumaq

Qədr gecəsində ən çox savabı olan əməl­lər­dən biri Quran oxumaqdır. Hədis və rəvayətl­ə­rə əsasən Quran oxumağı bacaran hər kəs bu ge­­cə “Ənkəbut”, “Rum” və “Duxan” surələrini oxus­a, böyük əcr və savaba nail olar.

10) İmam Əli(ə) və İmam Hüseynin(ə) ziyarəti

Qədr gecəsinin müstəhəb əməllərindən biri də İmam Əli (ə) və İmam Hüseynin (ə) ziyarə­ti­dir.

11) Həzrət Əlinin(ə) qatilinə lənət oxumaq

Bu gecənin ibadət və əməllərindən biri də Həz­rət Əlinin (ə) qatilinə lənət oxumaqdır. Bu­nun üçün yüz dəfə “Allahumməl-ən qətələtə Əmi­rəl­möminin” ─ yəni “İlahi, Əmirəl­mömi­nin Əlinin (ə) qatillərinə lənət et!” demək la­zımdır.

12) Salavat zikr etmək

Peyğəmbər(s) və onun Əhli-beytinə(ə) sala­vat göndərməyin xüsusilə Qədr gecəsində bö­yük savabı vardır. (Allahummə səlli əla Mə­həm­mədin və ali Məhəmməd.)

13) Cövşən-kəbir duasını oxumaq

Bu duada Allahın mübarək adları yazıl­mış­dır. Hər kəs Allahın adlarını zikr edib çağırır­sa, Allah da həmin şəxsə cavab verir. Bu duanı oxu­ma­ğın çox böyük savabı vardır.

 1. “İxlas” surəsini oxumaq

Qədr gecəsində müstəhəb əməllərdən biri də 1000 dəfə “İxlas” surəsini oxumaqdır. Hər kəs bu gecə “İxlas” surəsini oxusa, Allah-təala hə­min şəxsə böyük əcr inayət edər.

 

 

FİTR BAYRAMI

 

Fitrə zəkati

Şəvval ayının başladığı dəqiq müəyyən olun­duqdan sonra insanın birinci vəzifəsi və gör­məli olduğu iş fitrə çıxarmaqdır. Bu fitrəyə zə­kat deyilir. Hər bir şeyin zəkatı olduğu kimi, in­sanın bədəninin zəkatı da orucluq qur­tar­dıq­dan sonra fitrə verməkdir.

Əbu Bəsir və Zürarə kimi möminlər İmam Sa­diq­dən (ə) soruşdular: “Ey Allahın höccəti, nə­yə görə insan orucluqdan sonra fitrə verir?”

İmam Sadiq(ə) buyurur:

إِنَّ مِنْ تَمامِ الصَّومِ إِعْطاءُ الزَّكاة مَنْ صَامَ وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاة فَلا صَوْمَ لَهُ إِذا تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا

“Həqiqətən, oruc zəkat verməklə ta­mam­la­nır. Kim qəsdən zəkat verməyi tərk edərsə, oruc tut­mayan şəxs kimidir.”

 

Bayram gecəsinin əməlləri

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bayram ge­cə­sinin yeni ayın başlanğıcına təsadüf etdiyi sü­but olunduqdan sonra insanın birinci vacib və­zi­fəsi fitrə zəkatını ayırmaqdan ibarətdir. Bu, hər bir müsəlman üçün vacibdir. Lakin bay­ram gecəsi bir neçə əməli yerinə yetirmək in­san üçün müstə­həbdir və həmin əməllərin bö­yük savabı vardır.

Birincisi, bayram gecəsinin qüslünü etmək­dir. Bu qüslün vaxtı şam azanının əvvəlindən sübh namazına qədərdir.

Bayram gecəsi insana müstəhəb olan əməl­lər­dən biri də şam azanı veriləndən sonra, şam na­ma­zını qılıb qurtaran kimi, aşağıdakı duanı oxu­maqdır:

Bir nəfər İmam Sadiqin(ə) hüzuruna gəlib deyir:

– Ey Allahın höccəti, camaatdan belə bir söz eşitmişəm ki, Allah-Təala Öz rəhmət və ba­ğış­lamasını mübarək Ramazan ayında oruc tu­tan şəxslərə Qədr gecəsində nazil edir. Bu doğ­ru­durmu?

İmam Sadiq(ə) buyurur:

– Fəhlə işi görüb qurtardıqdan sonra onun zəh­mət haqqını verirlər. Mübarək Ramazan ayı­nın əcrini də Allah-Təala bayram gecəsi ve­rir.

Həmin şəxs deyir:

– Atam-anam sənə fəda olsun, elə isə bay­ram gecəsi biz hansı işləri görməliyik?

İmam Sadiq (ə) buyurur:

– (Bayram gecəsi) gün qürub edən zaman üç rü­kət namaz (şam namazını) qıl. Şam namazını qı­lan­dan sonra əllərini yuxarı qaldırıb bu duanı oxu:

يَا ذَا الطَّولِ يَا ذَا الْحَولِ يَا مُصْطَفى مُحَمَّدٍ وَ نَاصِرَهُ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد وَغْفِرْ لِى كُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ نَسِيْتُهُ أَنَا وَ هُوَ عِنْدَكَ فِى كِتَابٍ مُبِينٍ

-Ya zət-təvl, ya zəl-həvl, ya Mustəfa Mu­həm­mədin və nasirəhu. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd. Vəğfir li kulli zənbin əz­nəb­tuhu və nəsiytuhu ənə və huvə indəkə fi ki­ta­bin mubin.

– Bu duanı oxuduqdan sonra səcdəyə get və səc­də halında yüz dəfə “Ətubu iləllah” de! Bu iş­ləri görəndən sonra Allahdan ehtiyac və is­tək­lərini dilə!

 

Bayram namazının qılınma qaydası

Fitr bayramının namazı eynilə Qurban bay­ra­­mının namazı kimidir. İmam Zaman(ə) qeyb­də olmadığı dövrdə bu namaz vacibdir və ca­ma­atla qılınmalıdır. İmamın(ə) qeybdə ol­du­ğu müddətdə isə müstəhəbdir, həm camaat­la, həm də fərdi şəkildə qılına bilər.

Fitr və Qurban bayramı namazlarının vaxtı gün çıxan vaxtdan zöhrə qədərdir. Müstə­həb­dir ki, insan Fitr bayramı günü gün qalxandan son­ra iftar edib fitrə zəkatı versin və ardınca bay­ram namazı qılsın. Bu namaz iki rükətdir. Bi­rinci rükətdə “Həmd-surə”dən sonra beş də­fə “təkbir” deyil­məli və hər “təkbir”dən sonra qu­nut tutulmalıdır. Beşinci qunutun ardınca de­yilən “təkbir”dən son­ra rüku və iki səcdəni ye­ri­nə yetirib ayağa qalx­maq lazımdır. İkinci rü­kətdə isə “Həmd-surə”dən sonra dörd dəfə “tək­bir” deyil­məli, hər “təkbir”­dən sonra qunut tu­tul­malıdır. Beşinci “təkbir”dən sonra rüku və səc­dəni yerinə yetirib namazı bitirmək lazım­dır.

Bayram namazlarının qunutunda istənilən dua oxunsa, kifayətdir. Lakin daha yaxşı olar ki, aşağıdakı dua oxunsun:

اَللّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَ أَهْلَ الْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ وَ أَهْلَ التَّقْوى وَ الْمَغْفِرَةِ أَسْئَلُكَ بِحَقِّ هَذا الْيَومِ الَّذِى جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيْدًا وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْرًا وَشَرَفًا وَ كَرامَةً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِى كُلِّ خَيرٍ أَدخَلتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَنِى مِن كُلِّ سُوءٍ أَخرَجتَ مِنهُ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلَواَتُكَ عَلَيهِ وَ عَلَيهِم اَللَّهُمَّ اِنِّى أَسْاَلُكَ خَيرَ ماَ سَاَلَكَ بِهِ عِباَدُكَ الصَّالِحُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّااستَعاَذَ مِنهُ عِباَدُكَ الْمُخْلَصُونَ

-Əllahummə əhləl kibriyai vəl-əzəməh, və əh­ləl cudi vəl-cəbərut və əhləl-əfvi vər-rəh­məh, və əhlət-təqva vəl-məğfirəh. Əsəlukə bihəq­qi hazəl-yəvm. Əlləzi cəəltəhu lilmus­li­mi­nə iyda. Və li­mu­həmmədin səlləllahu ələyhi və alih. Zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzi­da. Ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Mu­həm­məd, və ən təcələni fi kulli xəyrin əd­xəl­tə fiyhi Muhəmmədən və alə Muhəmməd, sə­lə­vat­ukə ələyhi və ələyhim. Əlla­hummə inni əsə­lukə xəyrə ma səələkə bihi iba­dukəs-Sali­hun, və əuzu bikə mimməstəazə minhu ibadu­kəl-muxləsun.

Fitr və Qurban bayramı namazlarında qiraə­tin (“Həmd-surə”) ucadan oxunması müstə­həb­dir.

Bayram namazının özünəməxsus surəsi yox­dur, amma daha yaxşı olar ki, birinci rükət­də “Şəms”, ikinci rükətdə isə “Ğaşiyə” surəl­ə­ri, yaxud birinci rükətdə “Əla”, ikinci rükətdə isə “Şəms” surələri oxunsun.

Allah-Təala müsəlmanların izzət və ehti­ra­mı­nı onlardan almasın və bütün müsəlmanları da­ha da əziz etsin!

Allah-Təala bütün müsəlmanların qəlbini Qur­a­nın nuru ilə işıqlandırsın!

Allah-Təala bizləri Peyğəmbərin (s) tap­şır­dı­ğı əmanətlərdən (Quran və Əhli-beytdən) ayır­ma­sın!

Allah-Təala Öz rəhmət və bərəkətini bizlərə nə­sib etsin və bizi bu bayramın feyzindən bi­nə­sib etməsin!

Allah-Təala gələn bayrama qədər bütün mü­səl­manların və möminlərin çətinliklərini həll etsin! İnşallah.

Şərhlər

Bu yazı üçün şərh bağlandı.
Birinci nəfər olun ki şərh yazisiz.

adver2

Dini münasibətlər

Namaz vəxti

Sübh azanı 06:18
Gün çıxır 07:44
Zöhr azanı 12:30
Gün batır 17:15
Məğrib azanı 17:31
Gecə yarısı 23:06

Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad
Rəsmi internet saytı 
© 2016 Müəllif hüquqları qorunur
Materialdan istifadə edərkən
WWW.OCAQNEJAD.NET 
saytına istinad zəruridir
Designed by