Cümə axşamı 1 Dekabr 2022

Cümə axşamı 1 Dekabr 2022

HƏQİQİ HACININ VƏSFİ

2019 Tuesday 25 June 2102 Baxiş Çap

Gözlərim məxmur olub mənada xəmmar axtarır?
Xabi-qəflətdən doyub canani bidar axtarır.

Aşiyanə məhbəsindən çıxmışam pərvaz edəm,
Morği-nalano pərişan pərtovi-yar axtarır.

Bağlayır ehrami tazə hacılar Miqatidə,
Sahibi-Miqati-eşqi bu deli-zar axtarır.

Kəlmeyi-canpərvəri-Ləbbeyk uruc eylir göyə,
Soti-ləbbeykə və sədeyki” deləfkar axtarır.

Cəhd edir hüccac sürətlə çıxa ehramidən,
Arifi-nalan vəli Miqati-səyyar axtarır.

Vəsləti-mahi-cəmali-delbəri eylür tələb,
Aşiqanə şout edir didarə əbrar axtarır.

Hacılar tutmuş kənari Kəbədə astaridən,
Bu, vəli öz eşqinə rövnəqli bazar axtarır.

Səy edir hüccac Məs-adə kəmali-şur ilə,
Əhli-məna aləmi-heyrətdə əsrar axtarır.

Səy edənlər Mərvədə tiğ axtarır təqsir edə,
Əhli-del rəsmi-numayi-eşqə pərkar axtarır.

Eyliyir Məş-ərdə hüccac izdihamilə vuquf,
Çeşmi-binayi-həqiqət orda züvvar axtarır.

Kəlmeyi-zəhmətdə bir nöktə hicabi-eşqidur,
Aşiqi-kuyi-təriqət eşqə meyar axtarır.

İstəyir ərbabi-irfan eşqini isbat edə,
Pozmağa ol nöktəni mənada minqar axtarır.

Pərdeyi-meşkini-Kəbə qorbi-həqq əbzaridür,
Kama çatmaqçün bu aşiq ayrı əbzar axtarır.

Kəbəvo Zəmzəm, Minavo Məşəro kuhi-Həra,
Ətri-əladur və lakin munis, əttar axtarır.

Kuyi-İbrahimo Hacərdə edəndə “Hərvələh”,
Bu deli-əfzordə, İbrahimi rəftar axtarır.

Ğare Məkkə şeybe bu-Taleb deyil na-aşina,
Gözlərim bu çöldə əmma, Yasir Əmmar axtarır.

Qolleye erfano rəhmətdə gəzir züvvari-eşq,
Eşqi təhkim etməyə orado əzkar axtarır.

Ol həqiqi eşqbazo aşiqi-şuridə sər,
Qəlbe suzanilə orda çehreyi-yar axtarır.

Çeşmi-por-abilə bir gün ol şəhi-valaməqam,
Gördülər beytun-nəbidə qanlı divar axtarır.

Dərgəhi-mövla yanıb, sındi hərime Mostəfa,
Nogüli baği-resalət yerdə ənsar axtarır.

Doxte Peyğəmbər düşüb çun ayeyi-Quran yerə,
Başə salmaqçün əba morği-giriftar axtarır.

Zinəti-ağuşi-Zəhra, Seyyidi-bətha Hüseyn,
Yarələnmiş sineyi-madərdə mismar axtarır.

Məclisi-matəmdə Zeynəb zülfünü tökmüş yüzə,
Daği-suzani-xanım Zəhrayə, qəmxar axtarır.

Didə giryan, kolbeyi-Zəhradə əyləşmiş Əli,
Əlləri qoynunda bir istəkli bimar axtarır.

Çeşmi ümmidilə Seyyid yaz anan Zəhra qəmin,
Gözlərin məhşər günü qiymətli asar axtarır.

Şərhlər

Bu yazı üçün şərh bağlandı.
Birinci nəfər olun ki şərh yazisiz.

adver2

Dini münasibətlər

Namaz vəxti

Sübh azanı 06:18
Gün çıxır 07:44
Zöhr azanı 12:30
Gün batır 17:15
Məğrib azanı 17:31
Gecə yarısı 23:06

Höccətülislam vəlmüslimin Seyid Əliəkbər Ocaqnejad
Rəsmi internet saytı 
© 2016 Müəllif hüquqları qorunur
Materialdan istifadə edərkən
WWW.OCAQNEJAD.NET 
saytına istinad zəruridir
Designed by